Netværk

Lundis har mulighed for at trække på stort netværk af forskellige kompetencer
– og vi bruger kun samarbejdspartnere/underleverandører, som vi kan stå inde for

[ezcol_2third]

Og kun når det giver værdi for kunden. Vi ved ikke alt, og vores netværk er en del af kundens sikkerhed for altid at få en optimal løsning.

Netværket er relevant og værdifuldt i flere tilfælde. Hvis der over en kort periode skal sættes betydelige ressourcer ind på at løse en opgave, eller hvis der på nogle felter kræves særlig spidskompetence – ja, så sørger vi for at skabe en holdbar løsning, som kunden kan være tryg ved.

I samarbejdet med kunden er Lundis tovholder, og vi påtager os ansvaret for hele opgaven – fra start til slut. Vi indgår en enkel og gennemskuelig aftale om opgavens karakter, omfang og økonomi.

Når underleverandører kommer på tale, så er Lundis projektleder – og vi sørger for at projektteamet fungerer optimalt.

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

netvaerk[/ezcol_1third_end]