Proces

1 Fastsætte mål og succeskriterier

Sammen klarlægger vi opgavens mål og milepæle. Det betyder, at vi i fællesskab drøfter den nuværende situation og forudsætninger, samt skaber enighed blandt de involverede parter om opgaven.

2 Kortlægning, analyse og vurdering

For at vurdere den aktuelle situation foretager MAN-consult en kortlægning og analyse af de relevante områder. Det sikrer overblik, indsigt og konkrete vurderinger af nuværende situation, potentialer og løsnings-muligheder. Her kan være tale om tekniske målinger, interviews, workshops mm.

3 Forslag og beslutningsgrundlag

Lundis udarbejder og præsenterer konkrete og håndgribelige løsningsforslag til ændringer og effektiviseringer. Beslutningsgrundlaget omfatter eks. de tekniske, procesmæssige og økonomiske faktorer. Sammen drøfter vi mulighederne, så vi sikrer alle facetter belyst og accepteret.

4 Beslutning og valg af løsning

Kunden prioriterer og udvælger hvilke aktiviteter og tiltag, der skal iværksættes. I et tæt samarbejde planlægges og aftales en effektiv hand-
lingsplan. Handlingsplanen omfatter typisk, tid, ressourcer, milepæle og specifikke mål.

5 Implementering af løsning

Alt efter opgavens karakter og kundens forudsætninger, ønsker og behov kan Lundis medvirke til en effektiv implementering. Fra projektledelse og faglige input til kontrol og opfølgning. Vi sikrer, at tanker og ideer omsættes til handling og værdifulde resultater.