Ydelser til Forretnings og ledelsessystemer

  • Opbygning af effektive forretnings- og ledelsessystemer
  • DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001, DS/ISO 50001, DS/OHSAS 18001, DS 49001 mv.
  • Specialstandarder eks. ISO 3834 (svejsning), EN 1090 (CE mærkning af bygningskonstruktioner)
  • Effektiv certificeringsproces
  • Forenkling af eksisterende ledelsessystemer
  • Organisering af miljø, arbejdsmiljø og kvalitet
  • Projektledelse / Chef til leje i virksomheden
  • Intern audit, præaudit og leverandøraudit
  • Elektroniske / IT-baserede ledelsessystemer (bl.a. D4®InfoNet)