CSR, miljø og arbejdsmiljø

Interessen for Corporate Social Responsibility (CSR) er stigende. Flere og flere virksomheder og koncerner med internationale aktiviteter drager fordel af at synliggøre sin ansvarlighed over for sine kunder, medarbejdere og det øvrige samfund. Samtidigt er virksomheder stillet overfor konkrete miljø- og arbejdsmiljøkrav, samt forventninger fra kunder, samarbejdspartnere og myndigheder om at kunne demonstrere effektiv styring og dokumentation.

Lundis bidrager med betydelig erfaring, nyttiggørelse af specifik viden, konkrete værktøjer og målinger til at gennemføre processer, der fører til fordele og resultater som:

  • Synliggørelse af virksomhedens ansvarlighed for at styrke image og omdømme
  • Styr på kunde- og myndighedskrav i aftaler, tilladelser og godkendelser
  • En dynamisk organisation, der proaktivt arbejder for et bedre miljø og arbejdsmiljø