Forretnings- og ledelsessystemer

Mere end 25 års erfaring med ledelse
Mere end 300 forretnings- og ledelsessystemer
Mere end 1000 dage med certificering af virksomheder…

…stiller vi til rådighed for vores kunder. Og vi kan være på begge sider af bordet – men ikke på samme tid!

Forretningsforståelse og processer
Vi tænker i helheder, hvor forretningsforståelse, ledelse, systemer og mennesker indgår i et effektivt samspil med hinanden.

Lundis fungerer som konsulent ved opbygning, effektivisering og forenkling af forretnings- og ledelsessystemer.

Vi medvirker også ved certificering af virksomheder som samarbejdspartner og “preferred supplier” til DNV-GL Business Assurance Danmark A/S. Vi gennemfører ofte certificering på egen hånd, på vegne af DNVGL, i DNVGL`s navn og under dennes akkreditering. Samarbejdet med DNVGL begyndte i 1995, og har siden taget fart.

Det gælder eksempelvis indenfor:

  • ISO 9001 – Kvalitetsledelse
  • ISO 14001 – Miljøledelse
  • DS/OHSAS 18001 – Arbejdsmiljøledelse
  • DS 49001 CSR – Corporate Social Responsibility

Vores erfaring og kompetence bygger på etablering, effektivisering og forenkling af mere end 300 ledelsessystemer i Nordeuropa. Hertil kommer roller som anerkendt teamleder og leadauditor i mere end 1000 auditdage ved certificeringer i samarbejde med DNVGL.

Det spænder fra de allerstørste koncerner med tusindvis af ansatte til mindre virksomheder med få ansatte. Både i Danmark og i udlandet.

Resultater og udbytte
Vores rådgivning medvirker bl.a. til:

  • Effektive forretningsgange
  • Styring af risici og muligheder
  • Opfyldelse af mål
  • Differentiering i markedet
  • Øget konkurrenceevne
  • Opnåelse af certifikat